mainimg.jpg

Coensultancy

Graag presenteren wij u ons nieuwste produkt; “Coensultancy”

Hiermee trachten wij het kennisgat in organisaties te dichten tussen de gebruikers, van computers en software ,

en de technici van de ICT-afdelingen.

Dit doen wij door het inzetten van een professional die naast communicatieve vaardigheden ook technisch zeer goed onderlegd is.

Deze professional vindt aansluiting bij de mensen die de praktische zaken uiteen zetten en weten wat er moet worden bereikt.

Hij kan een en ander tevens helder kan maken voor de technische afdeling waar alles gerealiseerd moet gaan worden.

Onze ‘mediator' vult dus aan beide zijden precies de tekorten aan kennis en ervaring op.

Na enkele gesprekken met beide partijen, kan onze consultant een zeer bondig en helder verslag

van slechts enkele pagina's neerleggen bij de beslissers.

Uit het gemaakte verslag zal een plan de campagne worden gecreëerd in nauwe samenspraak met onze man.

Uiteindelijk zullen daardoor precies de juiste en beoogde resultaten worden behaald.

Naast het eindresultaat worden ook de met alles gemoeide investeringen geheel onder controle gehouden,

en hebben tevens de eindgebruikers een goed gevoel over het geheel door betrokken te zijn geweest.